Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását,

              VAGY

  • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

              ÉS

  • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a honosításról szóló eljárás időtartama az eljáró hatóságok döntésének függvényében, a kérelem vizsgálatának tartalmától függően akár hosszú ideig is eltarthat.

A honosítás nem jár alanyi jogon, arról a feltételek fennállása esetén minden kérelmező esetében egyedileg születik döntés.

Szükséges mellékletek:

  • a kérelmező saját kézzel írt önéletrajza, a 18. életév betöltését követően (a kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén) – amennyiben a kérelmező íráskészségét elveszítette, erről orvosi igazolást szükséges csatolni, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
  • a kérelmező(k) születési anyakönyvi kivonata, illetve családi állapotát igazoló okmányok (pl. házassági anyakönyvi kivonat, hiteles bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva
  • a „honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez” szükséges adatlap (INNEN letölthető), illetve házas/elvált/özvegy családi állapotú kérelmezőnek a „honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön történt házasságkötésének hazai anyakönyvezéséhez” szükséges adatlap  (INNEN letölthető)

 

Magyarország területén történt anyakönyvi esemény (születés, házasság) esetén nem szükséges az adatlap csatolása. Ha a kérelmező nőtlen/hajadon, erről nem szükséges igazolást csatolnia, elegendő a kérelemnyomtatvány első oldalán erre vonatkozóan nyilatkoznia.

A kötelező személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges arcfénykép-, aláírás- és ujjnyomat-minta (melyet az átvevő az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásakor rögzít).

 

 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!