Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • mindkét szülő személyes jelenléte,
 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti osztrák vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), amelyekről fordítás nem szükséges,
 • ha az apa az osztrák hatóság előtt apai elismerő nyilatkozatot tett, nem szükséges, hogy a magyar hatóság előtt is elismerő nyilatkozatot tegyen. Elegendő az eredeti osztrák apai nyilatkozat benyújtása. Az apai elismerő nyilatkozatnak tartalmaznia kell az édesanya kifejezett hozzájárulását. Amennyiben a felvett osztrák nyilatkozat az anya hozzájárulását nem tartalmazza, azt az eljáró osztrák hatósággal javíttatni szükséges. 
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (nem magyar állampolgár esetén nemzetközi születési anyakönyvi kivonat),
 • amennyiben az édesanya külföldi állampolgár, részéről családi állapot igazolás a gyermek születésének időpontjában (hajadon/elvált), melyet az állampolgársága szerinti anyakönyvi hivatal, vagy konzul állít ki, illetve a konzul előtt tett nyilatkozat is elfogadható (az igazolást magyar, illetve német nyelven tudjuk elfogadni),
 • amennyiben az édesanya magyar állampolgár és családi állapota elvált, szükséges az erről szóló igazolás (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági ítélet),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • a gyermek és a szülők osztrák lakcímigazolása (Meldezettel),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, apai elismerő nyilatkozat felvételére nem kerülhet sor, helyette a reprodukciós eljárásról szóló orvosi igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek várható születési idejét tartalmaznia kell) - magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítással ellátva,
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített ICAO – színes igazolványfénykép.

 

Elegendő, ha egy szülő kérelmezi a kiskorú születésének anyakönyvezését, ha:

 • hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát.

 

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (röviden: lakcímkártya), amely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Díjak

 • Születés hazai anyakönyvezése, születési anyakönyvi kivonat kiállítása: díjmentes
 • Lakcímkártya (automatikus) kiállítása: díjmentes
 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele a főkonzulátuson: 35 EUR
 • Útlevél 18 év alatti gyermek részére: 28 EUR (a családban 2 gyermeket nevelők esetén: 24 EUR, 3 gyermek vagy annál több esetén: 22 EUR)

ÜGYINTÉZÉSHEZ ​KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!