Közjegyzői ügyek:

 • Másolat hitelesítése
 • Aláírás hitelesítése


Hatósági ügyek, amelyek esetén a tiszteletbeli konzul közreműködőként jár el:

 • útlevélkérelem átvétele 12 éven aluli gyermekek részére (újszülött esetén kizárólag abban az esetben, ha a gyermek magyarországi anyakönyvezése megtörtént, vagy már folyamatban van, és a törvényes képviselő ezt igazolni tudja. pl.: a magyarországi anyakönyvvezető által kiállított igazolással);
 • állampolgárság igazolása iránti kérelem átvétele (állampolgársági vizsgálat;)
 • magyar állampolgárságról való lemondásról szóló adatlap átvétele (amennyiben az ügyfél már bejelentette külföldi letelepedését);
 • okiratbeszerzés Magyarországról (erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, stb.);
 • családi állapot igazolása iránti kérelem átvétele;
 • talált és bevont okmányok megküldése a nagykövetség részére.

Az alábbi ügyekben CSAK a hivatásos konzuli/diplomáciai képviseleten van lehetőség ügyintézésre:

 • apai elismerő nyilatkozat felvétele (azonban az apai elismerő nyilatkozathoz való anyai hozzájárulást a tiszteletbeli konzul is felveheti)
 • születés, házasságkötés, válás és haláleset anyakönyvezésére vonatkozó kérelmek átvétele;
 • halottszállítási engedély kiállítása;
 • 12 évnél idősebb magyar állampolgárok útlevélkérelmet útlevél-kérelme;
 • magyarországi lakcímbejelentéssel, külföldi letelepedés bejelentéssel kapcsolatos kérdések;
 • honosítási kérelem benyújtása (magyar állampolgárság megszerzése).

A tiszteletbeli konzulok érdekvédelmi hatáskörei:

 • segítségnyújtás a működési területén bajbajutott magyar állampolgárok részére 
 • az Innsbrucki Főkonzulátus értesítése a működési területükön talált/előkerült/jelentkezett bajba jutott magyar állampolgárokról.