Az utónév módosítására irányuló eljárás során  a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kérheti.

A kérelmező az utónevének módosítását kérheti:

  • az anyakönyvezést követően bármikor, illetve
  •  a születés anyakönyvezése során.

A kérelmet személyesen kell benyújtani.

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be utónév módosítására vonatkozó kérelmet vagy - ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt - a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti az utónév módosítását.

A kérelmet - ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot - mindkét szülőnek alá kell írnia.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz. 

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed. 

 

Szükséges nyomtatványok:

Az eljárás illeték- és konzuli díjmentes.