Magyar állampolgár házasságkötése Ausztriában


A házasságkötést megelőző teendőkről minden esetben a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Standesamt) tud pontos tájékoztatást adni.

Általános tájékoztatásul:
a személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti (általában 6 hónapnál nem régebben kiállított) születési anyakönyvi kivonatot, valamint a főkonzulátus által kiállított családi állapot igazolást  (Ehefähigkeitszeugnis). 

 

Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolnia korábbi házassága megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

 

A házasságkötést utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; az erre irányuló kérelem benyújtható a főkonzulátuson, vagy bármelyik magyarországi anyakönyvi hivatalban (ld. Házasságkötés anyakönyvezése).

 

Családi állapot igazolás (Ehefähigkeitszeugnis)

Személyesen főkonzulátusunkon intézhető, előzetes időpontegyeztetést követően.


Szükséges dokumentumok:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • családi állapot igazolására vonatkozó kérelem kitöltve,
  • a magyar állampolgár érvényes személyazonossági igazolványa vagy útlevele,
  • és magyar lakcímkártyája,
  • ha az ügyfél elvált vagy özvegy családi állaptú, az ezt alátámasztó okiratokat is be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A családi állapot igazolás kiállításának díja: 30 EUR.

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, kezdeményeznie kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, az igazolás csak ezt követően állítható ki.

 

A kiállított igazolás német nyelvű, így arról nem szükséges fordítást készíttetni.

 

Anyakönyvi kivonat (Geburtsurkunde/Heiratsurkunde)

Az anyakönyvi kivonat kiállítása 8-10 munkanapot is igénybe vehet. A kiállított anyakönyvi kivonat átvehető személyesen pénetkenként, vagy postai kézbesítés útján.

Az okirat kiállítása illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSHEZ ​KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!