A névváltoztatási kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor. 

A születési név megváltoztatása a családi név és/vagy a utónév megváltoztatását jelenti.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • kérelmező adatlap,
  • névváltoztatási kérelem nyomtatvány,
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat,
  • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány ÉS magyar lakcímkártya,
  • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

 

 

Kiskorú gyermekek névváltoztatásáról

Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések közé tartozó névváltoztatás tekintetében a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó szülő gyakorolja. Ha a bíróság a másik szülő szülői felügyeleti jogát megszüntette vagy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések vonatkozásában fennálló szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta, a névváltoztatási kérelemhez a jogerős bírósági döntés másolatát csatolni szükséges.

Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, a névváltoztatáshoz a gyermek hozzájárulására is szükség van.

 

Díjak:

Az eljárás díját, 10 000 forintot átutalással kell megfizetni. (Az átutalás költsége a kérelmezőt terheli.)

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:

  • Account Holder: Magyar Államkincstár
  • IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000
  • SWIFT code: MANEHUHB
  • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
  • Közlemény: jogcím megjelölése (Névváltoztatás, a névváltoztatással érintett személy házasssági és születési neve. Kiskorú személy esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni!)

 

 

ÜGYINTÉZÉSHEZ ​KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!