HÁZASSÁGKÖTÉS  anyakönyvezése

Főkonzulátusunkon a magyar állampolgárok KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNT HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelem nyújtható be.

A kérelemhez szükséges:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti osztrák vagy nemzetközi házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés nem német nyelvterületen történt, akkor hivatalos fordító (OFFI) által készített magyar nyelvű fordítás, bizonyos esetekben további hitelesítések is szükségesek lehetnek – erről a főkonzulátus munkatársai adnak bővebb felvilágosítást),
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • a házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata (nem magyar állampolgár esetén nemzetközi születési anyakönyvi kivonat),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását/megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat/halotti anyakönyvi kivonat),
 • honosítási okirat (amennyiben bármelyik fél honosított magyar állampolgár),
 • osztrák lakcímigazolás (Meldezettel),
 • amennyiben a házastárs külföldi állampolgár, részéről 6 hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás (hajadon/nőtlen/elvált) - ezt az igazolást magyar, illetve német nyelven is be lehet nyújtani.

 

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; ez esetben ennek megfelelően kell időpontot foglalni!

Felhívjuk a figyemüket arra, hogy ha a magyar félnek több házasságkötése volt, mindegyiket szükséges anyakönyveztetni! Házasságkötésenként 1-1 időpont foglalása szükséges.

 

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is benyújtható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után. 

 

Díjak:

 • Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes
 • Új útlevél kérelmezése esetén - amennyiben nincs a kérelmezőnek érvényes magyar útlevele: 58 EUR (10 évre) / 41 EUR (5 évre)
 • Útlevélcsere kérelmezése családi állapot változása miatti névváltozás miatt: 20 EUR (konzuli közreműködési díj)
 • + esetlegesen felmerülő hitelesítések

 


​ÜGYINTÉZÉSHEZ KINYOMTATANDÓ ADATLAPOK:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!