Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

  • kérelmező adatlap;
  • érvényes magyar útlevél, vagy érvényes magyar személyi igazolvány, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, vagy - honosított és visszahonosított állampolgár esetében - honosítási okirat (ha a kérelmező ezek egyikével sem rendelkezik, állampolgársági vizsgálat indítására lehet szükség, mely több hónappal meghosszabbítja az útlevél kiállításának idejét);
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden:lakcímkártya);
  • magyar születési anyakönyvi kivonat;
  • amennyiben a kérelmező a házassági nevét használja, magyar házassági anyakönyvi kivonat.
     

Az útlevélhez szükséges fénykép a főkonzulátuson készül.

 

Az útlevél igényléséhez kapcsolódó díjak:

  • 10 éves útlevél kiállítási díja: 58 EUR
  • 2024. január 1-től a 10 éves útlevél kiállításának díja: 57 EUR
  • 5 éves útlevél kiállítási díja: 40 EUR

 

Ha Ausztriában a magyar állampolgár útlevele elveszett, vagy azt ellopták, a lakóhely szerint illetékes, vagy (amennyiben nem rendelkezik ausztriai lakcímmel) az elvesztés helye szerinti önkormányzati hivatalban, illetve (amennyiben ellopták) a lopás helyszíne szerinti rendőrségen kell ezt a tényt bejelenteni.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben szükséges a jegyzőkönyv az elvesztés vagy az eltulajdonítás bejelentéséről.

Az Önhöz legközelebb található önkormányzat (Gemeindeamt/Magistrat) vagy rendőrség (Polizei) elérhetőségeit ITT találja meg.

 

 


​ÜGYINTÉZÉSHEZ KINYOMTATANDÓ ADATLAP:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!